Dopłaty do hodowli trzody chlewnej

0
2036
Hodowla świń

Podlaska Izba Rolnicza postuluje wprowadzenie zmian w ustawie z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

–  Do tej pory płatności związane do zwierząt przysługiwały hodowcom do ilości sztuk bydła domowego (Bos taurus), owcy domowej (Ovis aries) i kozy domowej (Capra hircus). Naszym zdaniem w tej grupie powinni znaleźć się również hodowcy trzody chlewnej – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej

Według danych GUS pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 1 1 827,5 tysięcy sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku nastąpił wzrost 0 4,2%. Wzrost pogłowia wystąpił w grupie warchlaków 0 4,8% i świń na ubój (tuczników) 0 10,2%. W pozostałych grupach pogłowie obniżyło się, prosiąt 0 4,8%, świń na chów o wadze 50 kg i więcej 0 1,7%, w tym loch 0 1,6%”

Jak podkreśla PIR liczebność trzody wzrosła, ale cena spadła. Z analizy rzeczoznawców Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I połowie tego roku przeciętnie za I kg żywca wieprzowego płacono w skupie 4,49 zł, czyli 0 13,8 % mniej od ceny I poł. 2017 r. Na targowiskach ta cena kształtowała się na poziomie 4,92 zł i była 0 1,8% niższa niż przed rokiem.

Sytuację na rynku trzody chlewnej utrudnia afrykański pomór świń. Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego z Podlasia  powinno się wprowadzić zmianę w ustawie polegającą na dołączeniu loch do płatności do zwierząt. Pozwoliłoby to w większym stopniu zrekompensować wysokie koszty produkcji i koszty ponoszone na bioasekurację.

Źródło: PIR