Dopłaty do fasoli

Dopłaty do fasoli

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie dopłat do wysokobiałkowych roślin strączkowych – fasoli zwykłej i wielokwiatowej.

ŚIR uzasadnia swój wniosek tym, że Polska jest jednym z głównych producentów fasoli i pozbawienie dodatkowych dopłat do fasoli wpływa negatywnie na ekonomikę naszych gospodarstw rolnych.

W ocenie samorządu rolniczego przywrócenie dopłat zapobiegnie w przyszłości rezygnacji rolników z uprawy fasoli. Fasola jest rośliną organizującą azot oraz korzystnie podnosi poziom próchnicy w glebie i dlatego dobrze oddziałuje na środowisko, np. zmniejszony wysiew nawozów azotowych.

Ponadto, jak podkreśla ŚIR do 20% nasion (po przebraniu) jest przeznaczonych na tanie pasze wysokobiałkowe dla bydła, owiec i kóz. Natomiast hodowla przeżuwaczy ma korzystny wpływ miedzy innymi na zachowanie i zagospodarowanie naturalnych łąk i pastwisk czy zachowanie zagrożonych gatunków ptaków, np. czajka.

Źródło: ŚIR