Dopłaty bezpośrednie 2010

Ponad 3,6 miliarda złotych przekazała ARiMR rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r. 1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich realizacja jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników.

Tyle wniosków wpłynęło wiosną tego roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby już ponad 1,1 miliona rolników, czyli ponad 80%, otrzymało decyzję o przyznaniu takich dopłat, co świadczy o znakomitym przygotowaniu Agencji do realizacji tych płatności. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie są przekazywane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.
Dotychczas na konta bankowe około 480 tysięcy rolników Agencja przekazała 3,62 miliarda złotych z tegorocznych dopłat bezpośrednich. Według unijnego prawa Polska ma czas na ich realizację do 30 czerwca 2011 roku.
Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi 12,8 miliarda złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu wymiany wynoszącego 3,9847 złote za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE.