Dopłaty – bez wychodzenia z domu

ARiMR zachęca rolników do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolno-środowiskowych przez Internet.

Od 15 marca 2013 roku ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolno-środowiskowych za bieżący rok. Od 2011 roku wspólny wniosek o przyznanie tych płatności można złożyć przez Internet. By uzyskać taką możliwość, trzeba tylko wystąpić wcześniej do ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 
Rolnicy, którzy już w roku 2012 złożyli wniosek o przyznanie płatności przez Internet, nie otrzymają w roku 2013 wniosku spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla tych rolników, wstępnie wypełniony wniosek udostępniony zostanie od razu w systemie informatycznym ARiMR.
Jeżeli jednak, rolnik nie chce lub nie może skorzystać z tej wygodnej elektronicznej formy składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (wsparcie ONW) i płatności rolnośrodowiskowej,  może nadal wypełnić i przekazać do ARiMR „tradycyjny” papierowy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja wysłała do rolników takie wnioski w styczniu i lutym. 
Wszystkie wnioski o przyznanie dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich w ARiMR, powinny być przekazane w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Można je złożyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim wypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
 
(red)