Dopłaty 1000 zł/ha do roślin strączkowych

Pod koniec października Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin białkowych przedstawiło swoje stanowisko w sprawie poziomu dopłat do roślin białkowych, postulując o zagwarantowanie w 2016 roku dopłat do roślin strączkowych w wysokości 1000 zł/ha.

„Stanowisko KZPRiRB w sprawie poziomu dopłat do roślin białkowych
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, jako jedyna ogólnopolska organizacja branżowa skupiająca producentów rzepaku i roślin białkowych, wyrażamy wielką obawę o przyszłość upraw roślin białkowych w Polsce, jako alternatywnego źródła białka spowodowaną całkowitym brakiem opłacalności i konkurencyjności względem innych upraw wywołane drastycznym zmniejszeniem dopłaty do uprawy roślin białkowych w 2015 r.

Decyzja rolników w Polsce o przystąpieniu do uprawy roślin wysokobiałkowych w znacznej mierze opierała się na deklaracji wsparcia produkcji w postaci dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych na poziomie ponad 1300,00 zł/ha.

Niedoszacowanie powierzchni upraw białkowych, mimo górnego pułapu 75 ha na gospodarstwo, przy stałej kopercie płatności spowodowało spadek płatności do poziomu 422 zł/ha, czyli o blisko 70%!

Naszym zdaniem brak gwarancji minimalnego poziomu dopłat zniechęci rolników do uprawy roślin strączkowych. Tym samym stawia pod znakiem zapytania sukces programu budowy polskich źródeł białka roślinnego. Uważamy, że szansą na stabilizacje poziomu upraw roślin białkowych zwłaszcza w początkowym okresie jest pewne i gwarantowane wsparcie w postaci dopłat. Pozwoli to na ustabilizowanie podaży roślin białkowych na poziomie atrakcyjnym dla producentów pasz.

Bez znaczącego wsparcia ten cel nie zostanie zrealizowany.
Wobec powyższego postulujemy:
•    Rozważyć możliwość zwiększenia dopłat do uprawy roślin białkowych w roku 2015.
•    Zagwarantowanie na rok 2016 dopłaty do roślin strączkowych na gwarantowanym poziomie nie mniej niż 1000 zł/ha niezależnie od ogólnej powierzchni tych upraw.”

Renata Struzik, źródło: KZPRiRB