Dopłata do materiału siewnego

Od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.).

O dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w terminie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):
– zbóż ozimych,
– zbóż jarych,
– roślin strączkowych,
– ziemniaka,
– mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Informacje na temat dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 22) 661- 72 – 72. TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.