Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje

W związku ze zwiększeniem się w ostatnich latach populacji żurawi, Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje o możliwość redukcji tego gatunku ptaków metodami ogólnie dostępnymi oraz o wprowadzenie możliwości płoszenia bez konieczności uzyskania zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. DIR wnioskuje także o objęcie pełną odpłatnością szkód jakie wyrządzają żurawie.

– Ocieplający się klimat powoduję, że ptaki mają możliwość żerowania przez okres całoroczny, a tym samym powodują one duże straty w uprawach polowych, zwłaszcza w oziminach oraz kukurydzy – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Źródło: DIR