Dofinansowanie z PROW 2007–2013 w roku 2010

W 2010 roku ARiMR przeprowadzi kolejne nabory wniosków o udzielenie pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z przeszło 17 miliardów znajdujących się w budżecie tego Programu połowa jest już zagospodarowana”. Zarządza nim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizację gospodarczą.”

Obsługą wniosków beneficjentów o pomoc finansową z Programu, zajmuje się głównie ARiMR, ale także Samorządy Województw, Agencja Rynku Rolnego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA. Program obejmuje 22 tzw. działania pomocowe i w tym roku będzie można złożyć wnioski o przyznanie wsparcia z prawie wszystkich.

W pierwszej kolejności, prawdopodobnie w II kwartale br, będą przyjmowane wnioski o wsparcie finansowe dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą oraz o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach” działających na terenach wiejskich, później na “Renty strukturalne” i premie dla “Młodych rolników”. W drugiej połowie roku będzie można ubiegać się o pieniądze na “Modernizację gospodarstw” i dofinansowanie inwestycji w firmach zajmujących się przetwórstwem. Nadal trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie “uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności”, “działań informacyjno-promocyjnych” oraz grup producenckich. Kolejne “działania” z PROW 2007-2013 uruchamiają też samorządy wojewódzkie, którym powierzono wdrażanie części Programu. O pomoc w wypełnieniu wniosków można się zwrócić do ośrodków doradztwa rolniczego oraz do izb rolniczych.

Informacje o terminach rozpoczęcia kolejnych naborów wniosków i dostępnych formach wsparcia podawane będą na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 – czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7 – 21.

O pomoc w przygotowaniu dokumentacji można się zwrócić do ośrodków doradztwa rolniczego oraz do izb rolniczych.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności