Dofinansowanie dla spółek wodnych

9 milionów złotych zarezerwowano w budżecie woj. kujawsko-pomorskiego, dla działających na jego terenie spółek wodnych, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach PROW 2007-13. To rekordowa suma. Wnioski można składać do 10 lutego.

Chodzi o dofinansowanie w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, wpisanego w PROW. Wsparcie mogą otrzymać tylko te inwestycje, które są zlokalizowane na obszarach wiejskich. Wnioski składać można od 18 stycznia do 10 lutego, a wyłonienie zadań, które uzyskają dofinansowanie, nastąpi do 15 kwietnia.
“Województwo kujawsko-pomorskie każdego roku wspiera działalność spółek wodnych, będących jednymi z najstarszych organizacji rolniczych w Polsce. Tegoroczna kwota wsparcia – 9 milionów złotych – jest rekordowa i stanowi trzykrotność dofinansowania, jakie przeznaczyliśmy na ten cel przez ostatnie trzy lata” – informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
W regionie działają 323 spółki wodne, które są odpowiedzialne za ponad 60 tysięcy kilometrów sieci melioracyjnej. Tak duża liczba terenów, na których melioracja jest konieczna dla zapobiegania zagrożeniom powodziowym i utrzymywania zdolności produkcyjnej pól wynika z położenia regionu w dorzeczu Wisły i bardzo gęstej sieci wodnej.