Dofinansowanie ARiMR do utylizacji padłych zwierząt bez zmian

W 2015 roku zasady dotyczące korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR dla producentów rolnych pozostają bez zmian. Tak samo, jak 12 firm, które te usługi świadczą.

W 2014 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała podpisane umowy na usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dwunastoma firmami z branży utylizacyjnej. W bieżącym roku powyższe usługi będą wykonywały te same firmy, aż do momentu wejścia w życie stosownych przepisów krajowych. Do kogo więc można się zwrócić w sprawie utylizacji bydła, owiec, kóz, koni lub świń, aby skorzystać z tego wsparcia? Jest to 12 firm:
EKO – STOK Sp. z o.o.;
Elkur Franciszek Kurowski Sp. J.;
Energoutil Jan Laskowski;
Jasta Sp. z o.o.;
PP-H Hetman Sp. z o.o.;
PPP Bacutil Sp. j.;
Promarol – Plus Sp. z o.o.;
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.;
Saria Polska Sp. z o.o.;
STRUGA S.A.;
ZP-H Rakowscy sp. j.;
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.
W 2015 roku zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych pozostają bez zmian. Pomoc mogą uzyskać producenci rolni, prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, nie skorzystają z niego ci, którzy nie spełniają kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) 800/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.
Pomoc może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.
To, jaką kwotę rolnicy będą musieli zapłacić rolnicy, zależy od wieku i gatunku zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast zwierzęta, które padły poniżej tego wieku oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów unieszkodliwienia poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.
Renata Struzik, źródło: ARiMR