Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników, którzy realizują program rolnośrodowiskowy z dodatkowych wymogów w związku z objęciem całego kraju OSN.

Rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy muszą opracowywać plan nawozowy, przeprowadzać analizę chemiczną gleby i posiadać odpowiedni płodozmian.

Wydaje się więc, że coroczne, dodatkowe sporządzanie planu nawozowego i uzyskiwanie do niego odpłatnej opinii przez stację chemiczno-rolniczą, w związku z OSN, jest zbędne a także stanowi dodatkowe obciążenie dla tych gospodarstwuzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR