Wsparcie dla gmin popegeerowskich

Rada Ministrów przygotowała projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ID100).

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł kierowane do gmin, na których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Termin uruchomienia środków finansowych przewidywany jest w czwartym kwartale 2020 roku.

– Mieszkańcy tych obszarów byli i są szczególnie narażeni na wykluczenie, wynikające z naturalnej izolacji przestrzennej tych obszarów. Po likwidacji PGR-ów mieszkańcy miejscowości, w których funkcjonowały te podmioty, najczęściej doświadczyli strukturalnego bezrobocia, które miało kluczowy wpływ na ich negatywną sytuację społeczną. Wieloletnie zaniedbania i brak odpowiedniej interwencji państwa pogłębiły degradację ekonomiczną tych obszarów. Tym boleśniej będzie odczuwalny dla mieszkańców tych terenów – będący skutkiem epidemii Covid-19 – spadek produktu krajowego brutto. Inwestycje lokalne, które będą mogły zostać sfinansowane lub dofinansowane ze środków przewidzianych projektem uchwały stanowią ważne źródło zamówień dla polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to też przedsięwzięcia, które rozwiązują codzienne i często najpilniejsze problemy członków lokalnych społeczności – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Przewidywany efekt to przede wszystkim przeciwdziałanie nierównościom społecznym, budowa infrastruktury społecznej, poprawa życia mieszkańców, rozwój – poprzez inwestycje w szeroko rozumiane mienie gminne oraz wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich.

Jak się dowiedzieliśmy, preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

Interesariuszami są: podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy gminy i ich przedstawiciele, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące uprawnienia Skarbu Państwa.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj