Dodatkowe środki ochrony

6 lipca opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1333).

Rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw utrzymujących świnie na obszarach objętych ograniczeniami zgodnie z decyzją Komisji 2014/709/UE, w tym w szczególności: ograniczenia w skarmianiu świń trawą i ziarnem oraz używaniu w pomieszczeniach dla świń słomy – pochodzących z obszarów zagrożenia i obszarów objętych ograniczeniami, obowiązek prowadzenia dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie określenie, jakie środki transportu i kiedy wjeżdżały na teren gospodarstwa ,doprecyzowuje wymagania dotyczące mat dezynfekcyjnych, tak aby stosowane przez rolników maty zapewniały właściwe zabezpieczenie gospodarstwa, w przypadku świń utrzymywanych w systemie otwartym dodany został obowiązek otoczenia podwójnym ogrodzeniem wybiegów – informuje MRiRW.

Jednocześnie, jak podkreśla resort rolnictwa, dla ułatwienia prowadzenia odstrzału dzików, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim wprowadzono możliwości wykonywania polowań zbiorowych przy wykorzystaniu większej liczby osób niż 6 oraz wykonywania polowania z psami na terenie strefy objętej ograniczeniami.

Źródło: MRiRW