Dodatkowe pieniądze na kredyty dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 29 września przyznała współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w IV kwartale 2017r.

– Łączna kwota środków udostępnionych bankom na 2017 rok w zakresie kredytów inwestycyjnych wynosi 9,17 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą bankom na uruchomienie akcji kredytowej w łącznej wysokości 1,19 mld zł – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w następujących bankach: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy.

W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z – kredyty na zakup użytków rolnych, PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Źródło: ARiMR