Dobry tunel – większy plon

Wysoki plony roślin spod osłon wymagają odpowiedniego przygotowania od samego początku uprawy. Gleba, materiał roślinny, nawożenie, pielęgnacja i oczywiście same osłony muszą być jak najlepiej przygotowane.

Folia polietylenowa stosowana do okrywania tuneli foliowych nie przepuszcza promieni cieplnych, chociaż sama jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Energia cieplna wydzielająca się w nocy z nagrzanego podczas dnia gruntu w minimalnym stopniu uchodzi na zewnątrz.

Teren pod uprawę pod osłonami powinien być równy lub o lekkim pochyleniu południowym lub południowo-wschodnim. Ważne jest, aby teren był odsłonięty od strony najczęściej wiejących wiatrów. Źródło wody powinno znajdować się w niewielkiej odległości od planowanej lokalizacji uprawy. Najlepsza jest gleba ciepła, żyzna i niezabagniona. Jesienią przed planowaniem uprawy wskazane jest dobre nawożenie obornikiem lub kompostem. Duże znaczenie ma także barwa gleby. Ciemna nagrzewa się szybciej, co jest istotne przy uprawie przyspieszonej. Przy dostępie do gleby jasnej można ją przykryć cienką warstwą torfu lub kompostu albo zastosować specjalne folie do ściółkowania. Ten zabieg w zdecydowany sposób przyspiesza wiosenne ogrzanie się gruntu, a oferta rynkowa jest już bogata.

Wybrany teren przeznaczony pod uprawę pod osłonami można na zimę okryć liśćmi, łętami ziemniaczanymi itp. Wówczas ziemia nie przemarza głęboko, co pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie prac. Zawsze należy kierować się zasada, aby gleba przeznaczona do przyspieszonej uprawy była dobrze odchwaszczona. Trzeba pamiętać, że po roślinach wieloletnich, jak w przypadku truskawek, jest zazwyczaj najbardziej zachwaszczona. Na różnej głębokości znajdują się w niej rozłogi i nasiona chwastów, które po każdorazowym spulchnieniu będą kiełkować. Chwasty, podobnie jak rośliny uprawne, korzystają z komfortowych warunków pod osłonami. Bardzo szybko się rozrastają, a ich zwalczanie pochłania mnóstwo czasu może być kłopotliwe. Chwasty niezwalczane szybko zagłuszają i przerastają rośliny uprawne.

Najlepsze warunki dla rozwoju roślin uprawnych daje okrycie pasa ziemi o szerokości 2,5 m na wysokość 70-80 cm. Wymiana powietrza jest wówczas właściwa, a odpowiednia wilgotność sprzyja rozwojowi roślin. Przy uprawie roślin niskich, jak np. sałata można obniżyć wysokość tunelu, zwiększając jego szerokość. Długość rzędu uzależniona jest od rodzaju stosowanych osłon. Podczas wietrzenia poprzez podwijanie folii do góry, długość nie ma praktycznie większego znaczenia. Podczas wietrzenia tylko poprzez szczyty konstrukcji, długość rzędów należy ograniczyć maksymalnie do 25 m. Przy uprawie roślin, które są wrażliwe na nadmierne zwyżki temperatury i dużą wilgotność powietrza, jak np. pomidory, tunele nie powinny być dłuższe niż 12 m. Usytuowanie tuneli osią w kierunku najczęściej wiejących wiatrów zapewni najskuteczniejsze wietrzenie.