Dobry start kukurydzy zdecyduje o wysokich plonach

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, najlepiej rośnie w temperaturze powietrza 20-25oC. Niestety głęboko zamarznięta ziemia (gleba) w zimie, chłodna wiosna z temperaturami powietrza nie przekraczającymi 17-19oC w ciągu dnia powodują, że w dn. 10.04.2012 o godz. 16.00 temperatura gleby w środkowej i wschodniej Polsce wahała się w granicach 3,8-6,3oC, a w dn. 18.04.2012 o godz.16.00 niewiele wzrosła, bo wynosiła zaledwie 5,7-7,8oC.

Siew kukurydzy w tak zimną glebę powoduje słabe kiełkowanie i wschody roślin, całkowite zablokowanie pobierania fosforu stosowanego w tradycyjnych nawozach na całą powierzchnię pola lub 5 cm od rządka siewnego, a w następstwie utrudniony rozwój sytemu korzeniowego i gorszy wzrost roślin od samego startu. Dlatego szczególnie w tym roku polecamy mocno startowe nawożenie kukurydzy nawozem Microstar PZ. Nawóz ten zawiera: 10%N, 40%P2O5, 2%Zn i 11% SO3. Fosfor w tym nawozie występuje w postaci połączeń organicznych z kwasami humusowymi. dzięki czemu jest on dostępny dla roślin niezależnie od odczynu gleby, a zawarty w nim cynk zwiększa odporność roślin na niskie temperatury, poprawia wykorzystanie fosforu i stymuluje przemiany hormonalne zachodzące w stożku wzrostu.
Precyzyjne zastosowanie Microstaru PZ razem z siewem nasion kukurydzy zapewnia dostępność fosforu od momentu kiełkowania nasion, dzięki czemu rośliny mają energię niezbędna do wszystkich procesów życiowych (kiełkowanie, rozwój systemu korzeniowego, wzrost liści, oddychanie, fotosynteza), przez co rozwijają się zdecydowanie szybciej niż rośliny, które skorzystają z fosforu dopiero kiedy korzonki urosną do 5 cm.
Nawóz ten stosujemy w dawce 20 kg/ha za pomocą specjalnego aplikatura do Microstaru. Przy zakupie naszego nawozu istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia dozownika-aplikatora do siewników. Wszystkim rolnikom, którzy zasiali kukurydzę w tradycyjny sposób polecamy zastosowanie po siewie nasion – nawet do fazy 4-6 liści kukurydzy – nawóz Delsol, który stymuluje rozwój bakterii Pseudomonas putidia, które z kolei aktywizują przemiany fosforu w glebie, zwiększają jego dostępność dla roślin i pobieranie przez włośniki korzeniowe z gleby oraz stymulują rozwój sytemu korzeniowego, a także mechanizmy obronne roślin przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Delsol stosujemy w dawce 1-2 l/ha .
Mgr inż. KrzysztofZachaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności