Dobry rok dla rynku oliwek

Według najnowszych danych zebranych przez Copa i Cogeca możemy się w tym roku spodziewać się doskonałych zbiorów oliwek i dobrego poziomu produkcji oliwy z oliwek, mimo rozprzestrzeniania się bakterii Xylella fastidiosa.

– W tym roku spodziewamy się dobrych zbiorów oliwek w całej UE, zaobserwowaliśmy pozytywne tendencje we wszystkich krajach. We Włoszech szacuje się, że zbiory wzrosną o 75% w stosunku do roku 2016, w którym zbiory były wyjątkowo niskie. Oznacza to zbiory w wysokości 320 000 ton. W Grecji natomiast spodziewamy się zebrania 285 000 ton, czyli wzrostu o 46%. W Portugalii powinniśmy odnotować wzrost 58%-owy osiągając poziom 110 000 ton, a we Francji oczekuje się 5 000 ton, czyli wzrostu o 64%. Jedynie w Hiszpanii możliwy jest spadek produkcji o 14%, zbiory powinny osiągnąć poziom 1,1 mln ton. Problemy spowodowane są suszą, jednak nie wpłyną one na fakt, że kraj ten wciąż pozostaje największym producentem oliwek na świecie.

Światowa produkcja oliwek wzrasta i osiąga poziom 2 854 000 ton, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku ubiegłego – mówi Vasilis Pyrgiotis, przewodniczący Grupy roboczej Copa – Cogeca do spraw oliwy z oliwek i oliwek.

Eksperci Copa – Cogeca  prognozuje również dobry rok dla rynku (konsumpcyjnych) oliwek, prawdopodobnie odnotujemy wzrost o 58%, czyli produkcję na poziomie 1 260 ton we Francji. W Grecji szacuje się, że wzrost osiągnie poziom 30%, a całkowita produkcja 235 000 ton. We Włoszech wzrost plasuje się na poziomie 20%, a produkcja wynosi 48 000 ton. W Hiszpanii oczekuje się spadku 13%-owego wynikającego z problemów spowodowanych suszą – produkcja powinna osiągnąć więc poziom 520 000 ton.

Światowa produkcja oliwek prawdopodobnie osiągnie rekordowy poziom 2 951 500 ton, odnotowując wzrost o 3%.

Źródło: Copa – Cogeca