Dobre tempo wypłat płatności bezpośrednich

Ponad 76% uprawnionych rolników otrzymało już płatności obszarowe za 2009 r., jak informuje ARiMR. Dopłaty obszarowe otrzymało już przeszło 1,07 mln rolników, spośród blisko 1,4 mln uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r. Łącznie od 1 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r. Agencja na konta rolników przekazała prawie 8,9 mln zł.”””

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wypłaty dopłat bezpośrednich są realizowane najszybciej. Płatności nie były przekazywane w okresie od 1 do 18 stycznia br. Powodem było wdrażani przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o finansach publicznych i uruchamianiem w związku z tym przez Ministerstwo Finansów nowego konta do obsługi płatności bezpośrednich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł, to kwota o prawie 40% wyższa od wypłaconej za 2008 rok. Jest to wynik korzystnego kursu złotówki do euro i rosnącego z roku na rok poziomu dopłat w Polsce w stosunku do krajów tzw. starej 15. Dopłaty obszarowe, jakie za 2009 rok otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach starej Unii”. Zgodnie z traktatem akcesyjnym, podpisanym 16 kwietnia 2003 r. w Kopenhadze, poziom dopłat w całej Wspólnocie zrówna się w tym roku.