Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

Krok po kroku rozbudowuje się oferta fungicydów firmy Innvigo. Wiosną 2018 do sprzedaży trafi produkt Makler 250 SE zawierający doskonale znaną rolnikom azoksystrobinę.

MAKLER 250 SE to fungicyd do zwalczania chorób takich jak: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza liści, rdza jęczmienia, rynchosporioza, oraz plamistość siatkowa w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

– W zbożach maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha. MAKLER 250 SE można stosować dwukrotnie w jednym sezonie wegetacyjnym.

W rzepaku ozimym MAKLER 250 SE jest polecany do zwalczania: czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej oraz szarej pleśni. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w rzepaku ozimym to 1,0 l/ha – informuje Mariusz Michalski z firmy Innvigo.

Źródło: Innvigo