Dobra wiadomość; dofinansowania do wapnowania gleb będą kontynuowane

Rozsiewacze wapna również mogą być wielofunkcyjne - w wielu przypadkach da się je przystosować do nawożenia NPK, a czasem nawet bywają wyposażone w funkcje rolnictwa precyzyjnego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że 2021 roku kontynuowany będzie program wapnowania gleb. Od sierpnia 2019 r. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR), na podstawie porozumień, współpracują z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) przy realizacji Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Według danych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 19 listopada 2020 r., 11 698 wniosków producentów rolnych zakończonych zostało decyzją o udzieleniu dofinansowania przez WFOŚiGW, łączna powierzchnia gleb zregenerowanych wyniosła 39 375,53 ha.

– W chwili obecnej z uwagi na wyczerpanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie wypłaty środków przez WFOSiGW są wstrzymane, niemniej jednak OSChR przyjmują i sprawdzają wnioski składane przez rolników w trybie ciągłym. Zainteresowanie rolników uzyskaniem wsparcia w ramach tego programu jest bardzo duże – informuje MRiRW.

Rolnicy z Podlasia postulują o usprawnienie procedury składania wniosków na wapnowanie. Wygodniej dla nich byłoby, aby zamiast oryginału faktur za wapno, jako załącznik do wniosku można było złożyć ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dlatego, że oryginały faktur potrzebne są niektórym do rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym.

– Obecnie nie jest to możliwe, oryginały faktur, po odpowiednim oznakowaniu i opieczętowaniu wracają do rolnika, jednak okres, kiedy mogą wrócić, zależy od prawidłowości wypełnienia wniosków. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej postanowił wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW o stworzenie możliwości składania kopii faktur celem dalszego procedowania – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności