Dobra sytuacja spółdzielni rolniczych w Niemczech

Niemieckie stowarzyszenie spółdzielni rolniczych (3188 spółdzielni) podsumowało wyniki osiągnięte w 2006 r. Stwierdzono, że obrót ogółem wyniósł 38,3 mld euro i był o 6,8% większy niż rok wcześniej. Eksport produktów wytwarzanych w spółdzielniach zwiększył się o 5,8%. Większość eksportu (81%) stanowiły produkty mleczarskie, zwierzęta oraz mięso i jego przetwory.


Zmniejszała się liczba poszczególnych spółdzielni, które łączyły się tworząc większe i bardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa. Liczba spółdzielni zajmujących się przetwórstwem i handlem zmniejszyła się o 2,6%, a mleczarskich – o 9,9%. Spadła też liczba spółdzielni ogrodniczych. Eksport produktów wytwarzanych w spółdzielniach zwiększył się o 5,8%. Większość eksportu (81%) stanowiły produkty mleczarskie, zwierzęta oraz mięso i jego przetwory. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost był rosnący światowy popyt na surowce służące do produkcji żywności i biopaliw.

(Agra Europe 2007, nr 2263, s. N/2
W.M. N