Dobra passa Maschio Gaspardo

fot. materiały prasowe

Skonsolidowany zysk netto dla Maschio Gaspardo wyniósł w 2020 roku 8,9 mln euro, o 50% wyższy niż zysk 5,8 mln euro w 2019 roku. Kapitał własny netto w wyniósł 92,4 miliona euro, o 28,4 miliona więcej niż 64 miliony euro na koniec poprzedniego roku.


Skonsolidowane zadłużenie netto zmniejszyło się w ciągu roku o 31,5 mln euro z 148,4 mln euro do 116,9 mln euro. Wzrost EBITDA z 32,2 mln euro do 39,7 mln euro (+ 23%).

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Maschio Gaspardo zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. W ciągu roku, pomimo trudności związanych z wybuchem pandemii Covid-19, Grupa potwierdziła swoje trend wzrostowy. Zatwierdzono również nowy  Plan Rozwoju Przemysłu, którego celem jest przewidywanie terminów realizacji prognoz z poprzedniego planu na lata 2018-2022 oraz prognozowanie sytuacji finansowej Grupy w okresie pięciu lat 2020-2025.

Rzeczywiście, rok obrotowy 2020 charakteryzował się silnym ożywieniem marż, kontynuowanym w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, ze skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 8,9 mln euro: wzrost o 50% w porównaniu z 5,8 mln euro odnotowanymi w 2019 roku. Wyniki te zostały osiągnięte. dzięki ciągłemu zaangażowaniu w optymalizację procesów i struktur korporacyjnych, zgodnie z wytycznymi strategicznymi wyznaczonymi przez najwyższe kierownictwo Grupy. W roku naznaczonym trudnościami, jakie spowodowała globalna sytuacja zdrowotna, przychody wyniosły 302,6 mln euro, co oznacza spadek o 4%, zgodnie z rynkiem maszyn rolniczych, który doświadczył
spowolnienia na arenie międzynarodowej, szczególnie widocznego w krajach spoza UE, z której generowana jest część obrotów Grupy. Jednak EBITDA Grupy wzrosła z 32,2 do 39,7 mln euro (wzrost o 23%) w ciągu roku. Wzrost EBIT był jeszcze bardziej znaczący i wzrósł o 28,2% z 17,8 do 22,8 mln euro.

W świetle dobrych wyników ekonomicznych, wskaźnik rentowności ROE (Return on Equity) również utrzymał trend wzrostowy, rosnąc z 9,82% do 10,87%. Skonsolidowane zadłużenie netto spadło o 31,5 mln euro (-21,2%) do 116,9 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r. W porównaniu do 148,4 mln euro na koniec poprzedniego roku. Trend tej liczby potwierdza
ważną i stałą zdolność do generowania gotówki, która doprowadziła do stopniowej redukcji
skonsolidowanego zadłużenia o ponad 120 mln euro w ciągu ostatnich 7 lat.

Potwierdzając solidność bilansu i zasobów Grupy jako formy finansowania wewnętrznego, Maschio Gaspardo zamknął rok 2020 ze skonsolidowanym kapitałem netto w wysokości 92,4 mln euro: wzrost o 28,4 mln euro w porównaniu z 64 mln euro w roku poprzednim.
Główne działania reorganizacyjne w Grupie wyglądały następująco: 28 lipca 2020 r. Spółka zależna Maschio Gaspardo Romania nabyła 51% udziałów w Maschio Aratri S.r.l. od osób trzecich. Pozostałe 49% należało już do Maschio Gaspardo S.p.A., a zatem od roku 2020 Maschio Aratri jest w całości zaliczane do spółek zależnych. W grudniu sfinalizowano fuzję poprzez włączenie Maschio Fienagione S.p.A. do Maschio Gaspardo S.p.A., co doprowadziło do poprawy systemów zarządzania i dalszej redukcji kosztów administracyjnych; umożliwił również nowe synergie poprzez uproszczenie przepływów produkcji i dystrybucji.

– Rok 2020 był trudnym rokiem, w którym wszyscy mieliśmy do czynienia z nadzwyczajnymi sytuacjami. Jednak mogliśmy kontynuować wspólną pracę, aby osiągnąć ważne cele: wyniki, które zatwierdzamy, odwdzięczą się i potwierdzą, że pracujemy w właściwy kierunek – skomentował Mirco Maschio, Prezes Maschio Gaspardo.

– Również dzięki pozytywnym wynikom uzyskanym w tym roku Grupa jeszcze
bardziej umocniła swoją pozycję i jesteśmy gotowi do podjęcia kolejnych kroków planu przemysłowego, mając na celu kontynuację rozwijać naszą działalność także za granicą dzięki wysoce technologicznym i innowacyjnym produktom, które najlepiej odpowiadają potrzebom naszych klientów – dodał.

– Dzięki wytrwałości i poświęceniu ludzi, którzy z nami współpracują, w tym roku byliśmy w stanie utrzymać wszystkie nasze włoskie i zagraniczne zakłady operacyjne, jednocześnie w pełni przestrzegając instrukcji przekazanych przez władze rządowe, aby powstrzymać zakażenia. To razem z redukcją kosztów, pozwoliło nam utrzymać zobowiązania wobec banków określone w biznesplanie, pomimo zmniejszenia całkowitych obrotów – podsumował Andrea Maschio, wiceprezes Maschio Gaspardo i prezes Maschio Holding.

Mirco i Andrea Maschio oraz Luigi De Puppi

– Dlatego patrzymy ku przyszłości z optymizmem i nadal będziemy dążyć do
opracowywania nowatorskich produktów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników – potwierdza Luigi De Puppi, prezes Grupy – efekt dobrej pracy zespołowej, która podkreśla ogromny potencjał Grupy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności