Dobra odmiana – atrakcyjny czynnik plonotwórczy

Na podstawie korzystnych wyników badań rejestrowych w latach 2008 i 2009, pod koniec stycznia 2010 roku do krajowego rejestru wpisano 12 nowych odmian. Wszystkie są diploidalne i tolerancyjne na rizomanię. Dla kilku z nich hodowcy deklarują także tolerancję na chwościka burakowego. Poniżej w kolejności alfabetycznej zamieszczono charakterystyki nowych odmian wraz z nazwami firm hodowlanych.

Danka KWS (Hodowca: KWS). Odmiana typu normalno-plennego. Daje bardzo duże plony korzeni, w doświadczeniach rejestrowych przekroczyły one poziom wzorca o ponad 5 t z ha. Zawartość cukru w korzeniach niewiele niższa od średniego poziomu. Wypadkową tych dwóch wielkości był duży i względnie stabilny w latach plon cukru. Odmiana prezentuje średnią jakość technologiczną, na podkreślenie zasługuje dość niska zawartość azotu technologicznie szkodliwego. Plon liści co najmniej średni, przeciętny stopień podatności na chwościka burakowego.

Danuśka KWS (Hodowca: KWS). Typ odmiany normalno-cukrowy. Plon korzeni powyżej średniego, przy dość wysokiej zawartości cukru, zapewnia duży plon cukru. Jakość tech- nologiczna dość dobra, zawartość składników technologicznie szkodliwych umiarkowana. Odmiana tworzy stosunkowo małe ulistnienie, które w średnim stopniu podlega porażeniu przez chwościka buraka. Przy uprawie tej odmiany w rejonach większego występowania chwościka, należałoby przewidzieć większą potrzebę ochrony fungicydowej.

Delano (Hodowca: Maribo). Odmiana typu normalnego, tworząca plon korzeni średni, na poziomie wzorca. Zawartość cukru również średnia, przy względnie niewielkich wahaniach w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. Plon cukru nieco przewyższa poziom wzorca. Ilość składników technologicznie szkodliwych i jakość technologiczna umiarkowana. Odmiana o bujnym ulistnieniu. Ważną jej zaletą jest bardzo mała podatność na chwościka burakowego. W doświadczeniach potwierdziła się deklaracja hodowcy o tolerancji odmiany na chwościka burakowego.

Farmer (Hodowca: SESVANDERHAVE). Odmiana typu normalnego. Plon korzeni powyżej średniego, względnie stabilny w latach, przy średniej zawartości cukru, duży plon cukru. Niska zawartość składników melasotwórczych decyduje o dobrej jakości technologicznej tej odmiany. Bogate ulistnienie, w małym stopniu podatne na chwościka burakowego. Potwierdza się deklaracja hodowcy o tolerancji na tę chorobę.

Jagusia (Hodowca: KHBC). Odmiana typu normalnego. Plon korzeni dość duży, zawartość cukru średnia, nieco niższa od wzorca, plon cukru duży. Odmiana wykazuje średnią jakość technologiczną, dość niską zawartość azotu szkodliwego. W warunkach sprzyjających infekcji ujawnia względnie małe porażenie liści przez chwościka burakowego.

Lubna KWS (Hodowca: KWS) Odmiana typu normalnego do normalno-plennego. Ujawniła dużą plenność. Zawartość cukru średnia do niższej, ale dzięki dużym plonom korzeni, o ponad 4 t z ha przekraczającym poziom odmian wzorcowych, dała duży plon cukru. Jakość technologiczna średnia. Odmiana tworzy dużą masę liści. W doświadczeniach potwierdziła się deklarowana przez hodowcę tolerancja na chwościka burakowego. Odmiana wykazała rzeczywiście dobrą zdrowotność liści.

Luzon (Hodowca: KHBC). Typ odmiany normalny, o dużym plonie korzeni i średniej zawartość cukru, niewiele niższej od wzorca. Dzięki obfitym plonom surowca, plon cukru znacznie wykracza ponad średnią. Jakość technologiczna średnia, korzystną cechą odmiany jest niska zawartość azotu szkodliwego. Masa liści większa od średniej. W warunkach silnej presji chwościka burakowego wykazuje względnie małe porażenie liści.

Oliviera KWS (Hodowca: KWS). Odmiana typu normalno-cukrowego. Daje plon korzeni średni do dość dużego, w dwuletnich doświadczeniach był on średnio o 2 t z ha większy od wzorca. Przy dość wysokiej zawartości cukru, zapewnia to duży plon cukru, zawartość składników melasotwórczych i inne parametry jakości technologicznej na średnim poziomie. Odmiana ta nie tworzy zbyt bogatego ulistnienia. W warunkach sprzyjających silnemu pojawowi chwościka burakowego może ulegać stosunkowo większemu porażeniu i będzie wymagać ochrony chemicznej

Pasja (Hodowca: SESVANDERHAVE). Odmiana typu normalno-cukrowego. Plon korzeni średni, nieznacznie mniejszy od wzorca oraz dość wysoka zawartość cukru, zapewniają duży plon cukru. Jakość technologiczna dobra. Plon liści średni. Podatność na chwościka burakowego nieco większa niż średnia, sugeruje zwrócenie baczniejszej uwagi na ochronę fungicydową plantacji tej odmiany.

Silvetta (Hodowca: Syngenta). Odmiana typu normalnego o średnim plonie korzeni i takiej też zawartości cukru. Plon cukru względnie stabilny w kolejnych sezonach wegetacyjnych, powyżej średniego poziomu. Jakość technologiczna umiarkowanie korzystna, niska zawartość azotu szkodliwego. Masa liści średnia do dość obfitej. Bardzo mała podatność na chwościka burakowego, potwierdzająca deklarację hodowcy o tolerancji na tę chorobę, a nieco większa podatność na mączniaka właściwego.

Sokrates (Hodowca: Strube). Odmiana typu normalno-cukrowego. W badaniach rejestrowych wykazała stabilne plonowanie na poziomie wzorca, wynoszącym średnio w dwuleciu ponad 83 t korzeni z ha, oraz duże plony cukru. Odmiana charakteryzuje się dobrą jakością technologiczną, której miarą jest podwyższona cukrowość i niska zawartość składników melasotwórczych. Dzięki temu można się spodziewać niższych strat przerobowych w cukrowni. Ulistnienie średniej wielkości, zdrowotność roślin, a zwłaszcza podatność na chwościka burakowego, średnia.

Splendor (Hodowca: SESVANDERHAVE). Odmiana typu normalnego. Plon korzeni powyżej średniego, zawartość cukru nieznacznie wyższa od średniej. Obie te korzystne cechy, względnie bardzo stabilne w latach, dały w efekcie duży plon cukru. Parametry jakości technologicznej dość dobre. Odmiana tworzy duże plony liści o małej podatności na chwościka burakowego. Negatywną cechą jaka ujawniła się w doświadczeniach, jest większa skłonność do wydawania pośpiechów niż u innych odmian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności