Do uczestników strajków chłopskich

Poniżej prezentujemy list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów uroczystych obchodach 36. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystych obchodów 36. rocznicy podpisania
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich
w Tuchowie

Panie Burmistrzu!
Członkowie Społecznego Komitetu Organizacyjnego!
Sygnatariusze porozumień rzeszowsko-ustrzyckich!
Uczestnicy strajków chłopskich!
Szanowni Państwo!

Strajki chłopskie, których efektem było podpisanie przed 36 laty porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, a później rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, stanowią ważny wątek polskiej historii. Ta rocznica przypomina, że wolną, niepodległą Ojczyznę w znacznym stopniu zawdzięczamy mieszkańcom wsi. To właśnie tutaj, w tym regionie, chłopski protest przybrał ogólnonarodowy wymiar.

Treścią tamtych wydarzeń była jednocząca Polaków solidarność. W strajkach okupacyjnych w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie wzięło udział kilka tysięcy rolników z różnych wiejskich środowisk i wielu rejonów kraju. W ten sposób połączyli oni swoje wysiłki z mieszkańcami miast. Komunistyczne władze mogły się przekonać, że sojusz robotniczo-chłopski – wytwór ich ideologicznej propagandy – rzeczywiście istnieje, ale ma postać prawdziwej międzyludzkiej solidarności i patriotycznej więzi łączącej najważniejsze grupy polskiego społeczeństwa. Ta jedność stała się potężną siłą, która ugodziła w podstawy komunistycznego reżimu. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie otworzyły drogę do fundamentalnych przemian w naszej Ojczyźnie – i wspólnie z porozumieniami z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia-Zdroju są chlubnym dziedzictwem w historycznej pamięci Polski i Europy.

Protestujący rolnicy stanowczo upomnieli się o sprawy ważne dla wsi i o wartości, od których zależy polska tożsamość. Uświadomili społeczeństwu, że sprawa chłopska jest sprawą narodową. W konsekwencji strajków rolnicy wywalczyli gwarancje nienaruszalności chłopskiej własności oraz zrównanie w prawach gospodarzy indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym. Efektem ich zwycięskich zmagań stały się również ważne swobody religijne. Chłopska troska o wiarę, ojcowiznę i Ojczyznę wytyczyła podwaliny ustrojowe, na których także dzisiaj ufundowana jest nasza wolność, tradycja, zasady demokratyczne i swobodna przedsiębiorczość.

Jesteśmy winni wdzięczną pamięć wszystkim, którzy wywalczyli te osiągnięcia. Jak co roku, dla uczczenia rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, gromadzą się Państwo w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – jednym ze szczególnych miejsc na duchowej mapie Polski południowo-wschodniej. Razem z Państwem składam hołd bohaterom wydarzeń sprzed 36 lat i proszę Opatrzność o opiekę nad polską wsią i Rzeczpospolitą.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym zaszczytnymi odznaczeniami. Wyrażam uznanie organizatorom dzisiejszej uroczystości i wszystkim, którzy poprzez swoją tu obecność pielęgnują pamięć o polskiej historii. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda