Do spraw zmian legislacyjnych w jeździectwie i hodowli koni

Na mocy zawartego porozumienia partnerskiego pomiędzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym 7 lipca został utworzony „Zespół do spraw zmian legislacyjnych w jeździectwie i hodowli koni”.

Celem powołania zespołu jest wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących zmian legislacyjnych i proceduralnych, w zakresie  rozwoju i promocji jeździectwa oraz hodowli koni sportowych i rekreacyjnych.

Zespół tworzą przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia. Pracami zespołu koordynuje przewodniczący zespołu. W pracach zespołu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym goście lub eksperci. Rozstrzygnięcia zespołu są podejmowane jednomyślnie.

W dniu 12 lipca br. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni, odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, na którym wybrano Daniela Zawadzkiego z Polskiego Związku Jeździeckiego na przewodniczącego Zespołu oraz ustalono początkowy zakres prac zespołu, który obejmuje przepisy Ustawy o lasach, Ustawy – prawo o drogowym oraz Ustawy o transporcie drogowym – informuje PZHK.