Do posiadaczy niewielkich gospodarstw

Także rolnicy gospodarujący na małych obszarowo gospodarstwa mogą otrzymać pomoc w rozwijaniu produkcji.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813) pomoc na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro. 
 
Pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia jest kierowana do posiadaczy gospodarstw niewielkich obszarowo i ekonomicznie, którzy w związku z otrzymaną pomocą przeprowadzą restrukturyzację gospodarstwa, w wyniku, której wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa wzrośnie do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.
 
Natomiast gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej stanowiącej, co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie więcej niż 200 tys. euro mogą ubiegać się o wsparcie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. Ze względu na specyfikę tego instrumentu i jego inwestycyjny charakter (refundacja do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych), pomoc jest skierowana do gospodarstw większych, zdolnych do przeprowadzenia inwestycji w gospodarstwie wymagających wkładu własnego. 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności