Do końca maja czas na oświadczenie rocznej kwoty granicznej

KRUS przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2013 r. wynosi 3092 zł.

W sytuacjach, gdy:
– kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej  przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2013 r. ,
– w ustawowym terminie do 31 maja 2014 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie,
ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie, tj. 31 maja 2014 r.

(Źródło: KRUS)