Do 1 października rolnicy mogą składać wnioski o zalesianie gruntów

Tylko do 1 października br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wnioski można było składać od 1 sierpnia br. Rolnicy złożyli w ARiMR blisko tysiąc wniosków, najwięcej – 200 na Mazowszu, najmniej – 8 w woj. lubuskim

W następnych latach realizacji nowego PROW wnioski na zalesianie gruntów będzie można składać od 1 czerwca do 31 lipca danego roku.

W ramach nowego PROW funkcjonują dwa schematy zalesieniowe. Pierwszy, uruchomiony 1 sierpnia br., dotyczy zalesiania gruntów rolnych. Drugi, który zostanie uruchomiony od przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne. Na zalesianie gruntów rolnych w budżecie PROW na lata 2007 – 2013 przewidziano ponad 653 mln euro. Z tej kwoty ponad 522 mln euro pochodzi z budżetu UE a równowartość 130,7 mln euro stanowić będą środki budżetu państwa.

Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca corocznie premie zalesieniowe. Premie takie przysługują już ponad 9 tys. rolników, którzy we wspomnianych wyżej latach zalesili ok. 42 tys. hektarów gruntów. Do końca sierpnia 2007 r. właścicielom upraw leśnych założonych w ramach PROW 2004 – 2006 wypłacono łącznie ponad 317 mln zł.

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, dla których nie ma takiego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać). O te dokumenty rolnicy mogą już występować do urzędów. Ponadto rolnik powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnacje (od 970 zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie w formie premii zalesieniowej (1580 zł).

źródło: ARiMR
opr. MS, Wrp.pl