Do 1 kwietnia ARiMR przyjmuje wnioski o zatwierdzenie skupujących owoce miękkie i przetwórców owoców

Do 1 kwietnia podmioty zajmujące się skupem lub przetwórstwem owoców miękkich powinny złożyć wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR o zatwierdzenie skupującego lub przetwórcy owoców miękkich. Rolnik, producent truskawek lub malin przeznaczonych do przetwórstwa, po podpisaniu umowy z zatwierdzonym przetwórcą lub skupującym będzie mógł otrzymać już w tym roku przejściową płatność z tytułu owoców miękkich, jeśli wystąpi o to we wniosku o przyznaniu płatności bezpośrednich za rok 2008.

W dniu 15 marca 2008 roku weszła w życie ustawa z 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 44, poz. 262). Zgodnie z jej przepisami, umowę ze skupującym lub przetwórcą owoców miękkich może podpisać producent truskawek lub malin, albo reprezentująca go uznana grupa bądź uznana organizacja producentów owoców i warzyw. Umowę taką w imieniu rolnika może zawrzeć też reprezentujący go podmiot, który zajmuje się skupem owoców miękkich i jest zatwierdzony przez ARiMR.

Jednym z podstawowych warunków wypłacenia rolnikom płatności do upraw owoców miękkich, jest złożenie przez zainteresowanego do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie tej płatności wraz z umową o przetwórstwo owoców miękkich.

Szczegółowe informacje o warunkach zatwierdzenia przetwórców i skupujących oraz formularze wniosków wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

źródło: ARiMR
foto: WRP