Dni Przedsiębiorcy Rolnego

“Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych’’ –  to temat tegorocznej edycji dwudniowej konferencji ,,Dni Przedsiębiorcy Rolnego’’ organizowanej już po raz 13 przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz DLG – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze wspólnie z Wielkopolskim, Kujawsko-pomorskim i Mazowieckim Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 marca 2017 r.

Początek 8 marca 2017, godz. 12.00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20.

Konferencja rozpocznie się wykładem nt. “Szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa w 2017 roku – w kontekście Brexit, CETA, TTIP”. Tego samego dnia, po części plenarnej, dalsze dyskusje będą prowadzone  w trzech grupach tematycznych. W każdej z grup głos zabiorą eksperci specjalizujący się w danym kierunku produkcji, który poprzedzony zostanie prezentacją 3-4 gospodarstw z Polski i Niemiec.

Natomiast drugiego dnia konferencji odbędą się obrady plenarne poświęcone aktualnym i ważnym dla uczestników zagadnieniom, w tym również nowym warunkom ubezpieczeń w rolnictwie. Praktycy i eksperci będą wymieniać swoje doświadczenia na temat intensywnej produkcji rolniczej, a przeciwdziałania zmianom klimatycznym.Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące dodatkowych dochodów w gospodarstwie – dywersyfikacji dochodów – informuje CDR

Źródło: CDR