Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2014

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 28 – 29 czerwca br, zaprasza na Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2014 połączone z XVI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Dni Otwartych Drzwi stwarzają szansę, poprzez połączenie prezentacji poletek doświadczalnych, wystawy maszyn i środków do produkcji rolnej, wystawy zwierząt hodowlanych,
z fachowym doradztwem, uzyskania kompleksowej informacji potrzebnej rolnikom, służbom doradczym oraz instytucjom i osobom związanym z rolnictwem. Prezentowanie nowoczesnych technologii produkcji, dostępnych środków pomocowych oraz fachowe doradztwo, jak z nich skorzystać, zwiększają szansę poczynienia trafnych inwestycji gospodarczych.
          
Celem przedsięwzięcia jest również promocja instytucji i firm działających w obszarze  rolnictwa, pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami, handlowcami, a konsumentami.  
Impreza ma bogatą ponad 45-letnią tradycję i na stałe wrosła w pejzaż rolniczych imprez wystawowych. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, hodowców, instytucji okołorolniczych i przedsiębiorców. Odwiedza ją około 15 tys. rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także sympatyków rolnictwa i mieszkańców miast.  Corocznie udział w niej bierze około 200 firm i podmiotów gospodarczych. Towarzyszą jej okolicznościowe wystawy, pokazy i kiermasze.
 
W programie przewidziano m.in: wystawę zwierząt hodowlanych, promocję i prezentację firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, wystawę maszyn rolniczych i urządzeń z zakresu techniki i energetyki rolniczej, prezentację działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, prezentację 20-hektarowego pola doświadczalnego PODR Boguchwała, wystawy, pokazy, kiermasze oraz promocję firm i instytucji pracujących w sferze rolnictwa oraz promocję wyrobów rękodzieła ludowego, kiermasze materiału szkółkarskiego, środków plonotwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego i pszczelarskiego.

Tematy wiodące:
– postęp biologiczny w hodowli zwierząt i uprawie roślin oraz popularyzacja osiągnięć w  dziedzinie rolnictwa;
– promocja najlepszych wyrobów regionalnych i tradycyjnych;
– prezentacja dorobku PODR w Boguchwale;
– fundusze unijne na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego na lata 2014 – 2020 r.
 
Impreza odbędzie się na terenie ODR, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej.
 
(Źródło: PODR)