Długoterminowa wizja rozwoju obszarów wiejskich – konsultacje społeczne KE

Komisja Europejska rozpoczęła 7 września konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy dotyczącej długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Ich celem  jest zebranie opinii na temat aktualnych szans i wyzwań na obszarach wiejskich, propozycji rozwoju  obszarów wiejskich do 2040 roku oraz działań niezbędnych do osiągnięcia tych zamierzeń.

Każdy zainteresowany rozwojem wsi i unijnego rolnictwa może wziąć udział w internetowych konsultacjach , których zakończenie przewidziane jest 30 listopada 2020 roku.

Jak podkreśla Komisja Europejska  konsultacje społeczne na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich to pierwszy krok w kierunku komunikatu Komisji na ten temat, który ma zostać opublikowany w połowie 2021 r. Komunikat będzie miał na celu wsparcie debaty na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich i miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Zaproponuje działania, które należy podjąć, także w krótszej perspektywie, w celu realizacji tej długoterminowej wizji przyszłości obszarów wiejskich.

Aktualnie w Unii Europejskiej  96 milionów ludzi  żyje na obszarach wiejskich, które obejmują 45% terytorium UE. Obszary wiejskie oferują mieszkańcom wsi i całemu społeczeństwu szereg możliwości społecznych i ekonomicznych, między innymi wyjątkową jakość życia i możliwości zatrudnienia w wielu różnorodnych obszarach biznesowych. Mają  też do odegrania szczególną rolę w przejściu do zielonej i zrównoważonej Europy, łagodząc zmiany klimatyczne, zapewniając alternatywy dla paliw kopalnych i rozwijając gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Potrzeba opracowania długoterminowej wizji obszarów wiejskich została podkreślona w wytycznych politycznych przewodniczącej UE  Von der Leyen oraz w listach misyjnych do wiceprzewodniczącej Suica, komisarza Wojciechowskiego i komisarz Ferreiry. Obecnie różne polityki UE wspierają i odgrywają ważną rolę na obszarach wiejskich, a zatem będą miały kluczowe znaczenie dla opracowania długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Obejmują one wspólną politykę rolną, politykę regionalną, politykę spójności i politykę społeczną oraz szereg innych polityk UE, takich jak polityka dotycząca energii, transportu, łączności, środowiska czy  klimatu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności