DLG zorganizuje największe na świecie targi biogazowe

Niemieckie Stowarzyszenie Biogazu (Biogas Trade Association) i DLG współpracują przy organizacji największych na świecie targów biogazowych.

Targi zyskają nową nazwę – BIOGAS ConfEx – Conference & Exhibition (Konferencje i Wystawy). 11. czerwca Horst Seide, prezydent BTA (Niemieckiego Stowarzyszenia Biogazu) i Carl-Albrecht Bartmer, prezydent DLG (Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego) podpisali porozumienie, zgodnie z którym największe na świecie targi biogazowe będą organizowane wspólnie od 2016 roku.

Na początek nowej współpracy, w lutym 2016 roku, organizacje wspólnie zorganizują konferencję w Norymberdze w ramach BIOGAS ConfEx. Z kolei jesienią w dniach 15-18. listopada 2016 r. i kolejnych parzystych latach, BIOGAS ConfEx (wcześniejsze targi BIOGAS) staną się stałym elementem EnergyDecentral. Oznacza to, że największa na świecie platforma targowa w tym sektorze będzie tworzona wspólnie z EnergyCecentral.

Z kolei w latach nieparzystych, BIOGAS ConfEx będzie się odbywał na początku grudnia w Norymberdze. Zostanie on przeniesiony z targów Agritechnica, na których od tej pory nie będzie już segmentu biogazu.
Podpisane porozumienie to pierwszy krok ku nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami

ADA, źródło: DLG