Dlaczego wzrosły ceny zaprawionych nasion

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju o wyjaśnienie przyczyn znacznego wzrostu cen materiału siewnego, tj. nasion rzepaku zaprawionego środkami z grupy neonikotynoidów.

Samorząd rolniczy postuluje również o sprawdzenie przyczyn wzrostu cen sprzedaży materiału siewnego nasion rzepaku pod kątem  zmowy cenowej firm posiadających certyfikat ESTA.

– Wprowadzone w 2013 r. ograniczenia w stosowaniu insektycydowych zapraw nasiennych zawierających  substancje czynne z grupy neonikotynoidów nie spowodowały obniżki cen nasion rzepaku bez tych zapraw, natomiast ceny nasion znacznie wzrosły po 9 lipca br., kiedy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie na czasowe – na okres do 120 dni – wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Ceny zaprawionych nasion  wzrosły od 40 zł do 90 zł za jednostkę siewną. Ze względu na ochronę środowiska zaprawianie mogą wykonać wyłącznie podmioty posiadające certyfikat ESTA. Obecnie w Polsce  certyfikat dla nasion rzepaku posiadają firmy: OBROL Kulczyński Sp.J, RAPOOL Polska  Sp. z o. o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR – informuje KRIR

Źródło: KRIR