Dlaczego warto tworzyć organizacje producentów?

Warzywa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale zachęca producentów owoców i warzyw do zrzeszania się w organizacje producentów. W obecnych realiach rynku w relacjach handlowych w ramach łańcucha dostaw żywności ważne jest, aby producenci owoców i warzyw wzmocnili swoją pozycję rynkową osiągając m.in. wzrost koncentracji podaży poprzez łączenie się w organizacje producentów.

– Zgodnie z założeniami wspólnej organizacji rynków produktów rolnych w sektorze owoców i warzyw, organizacje producentów powinny być podstawowym filarem funkcjonowania tego rynku. Możliwość organizowania się producentów w większe podmioty, pozwala na skuteczne równoważenie relacji popytowo-podażowych na rynkach poszczególnych owoców i warzyw. Główną rolą organizacji producentów jest bowiem wzmocnienie pozycji rynkowej i stabilizacja dochodów producentów będących ich członkami poprzez planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu, koncentrację podaży i poprawę wprowadzania produktów do obrotu, a także optymalizację kosztów produkcji, oferowanie pomocy technicznej oraz poprzez zapobieganie kryzysom i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – mówi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizacje producentów, realizując programy operacyjne, są uprawnione do otrzymania pomocy finansowej w wysokości 4,1% wartości produkcji sprzedanej (4,6%, jeśli organizacja realizuje środki zarządzania kryzysowego). Do finansowania programu operacyjnego organizacja producentów zakłada fundusz operacyjny, który jest finansowany ze składek członków organizacji lub samej organizacji oraz z pomocy unijnej ograniczonej do 50% funduszu operacyjnego.

– Organizacje producentów na rynku owoców i warzyw w ramach programów operacyjnych mogą prowadzić działania w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania kryzysowego, w szczególności mechanizmu wycofania z rynku. W odniesieniu do każdego produktu wycofanie z rynku nie może przekraczać 5% ilości tego produktu sprzedanej przez daną organizację producentów – dodaje Bartosik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności