Dla zdolnych studentów ze wsi

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendia pomostowe, które przeznaczone są dla ambitnych i zdolnych maturzystów 2016, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści 2016, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku 2016 i zdali dobrze maturę (uzyskali odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu), rozpoczną I rok studiów dziennych w polskich akademickich uczelniach publicznych i mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, ponadto pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1295 zł netto lub 1480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i  spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub są członkami rodzin wielodzietnych albo wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

W roku akademickim 2016/2017 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym kilkuset studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. To już 15. edycja „Stypendiów Pomostowych”. Bilans 14 lat działania programu to 19 500 przyznanych stypendiów, 92 mln zł przekazane przez Partnerów na stypendia, ponad 14 100 stypendystów – prawie wszyscy oni wskazali, że dofinansowanie znacznie poprawiło ich sytuację finansową.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji PZU, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.