Dla zainteresowanych tematem wołowiny

Polska wołowina ma przed sobą świetlaną przyszłość, trzeba tylko odpowiednio ją do tej przyszłości poprowadzić. Jak więc zapobiec spadkowi pogłowia bydła i wzmocnić naszą pozycję na światowym rynku, będzie można dowiedzieć się podczas II Forum Sektora Wołowiny.

Konsekwencje reformy rynku mleka dla polskiego sektora wołowiny, zapobieganie spadkowi pogłowia bydła, współpraca nauki z praktyką na rzecz podnoszenia konkurencyjności sektora, wypracowanie wspólnej strategii wszystkich uczestników łańcucha dostaw, czy budowa marki polskiej wołowiny… To tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas II Forum Sektora Wołowiny.
 
Już za niecałe trzy tygodnie, bo 26 listopada, w Warszawie, w Warsaw Plaza Hotel spotkają się wszyscy przedstawiciele łańcucha produkcji sektora wołowego – od hodowców poprzez przedstawicieli handlu, administracji czy świata nauki. II Forum Sektora Wołowiny zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego poruszać będzie najważniejsze problemy branży, wyzwania, jakie przed nią stoją i możliwości rozwoju.
 
– (…) Kluczowe dla wzmocnienia pozycji polskiego sektora wołowiny są: integracja pozioma i pionowa, ściślejsza współpraca nauki z przemysłem, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, standaryzacja, podnoszenie jakości zdrowotnej i handlowej, rozwój produkcji wołowiny wysokiej jakości i dobrej relacji jakości do ceny z punktu widzenia konsumenta. Pożądane jest też zacieśnianie współpracy uczestników łańcucha w zakresie wdrażania innowacji oraz wzmocnione działania adresowane do konsumentów – podkreśla Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.
 
Celem tegorocznego Forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora wołowiny w myśl zasady, że zrównoważony rozwój rynku może zapewnić model biznesowy oparty o partnerstwo i strategię win-win. W programie znajdą się zagadnienia związane z nowoczesnymi narzędziami biznesowymi w handlu, innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji, wykorzystaniem unijnych funduszy w nowej perspektywie budżetowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Ważnym tematem będzie produkcja mięsa wołowego najwyższej jakości oraz promocja marki polskiej wołowiny w oparciu o najwyższą jakość, a nie najniższą cenę. 
 
Istotnym tematem tegorocznego Forum będą również konsekwencje reformy rynku mleka i ich wpływ na hodowlę bydła mięsnego. – Polski sektor wołowiny jest uzależniony od branży mleczarskiej. Po uwolnieniu kwot mlecznych nastąpiła koncentracja produkcji w dużych gospodarstwach, przewidywana jest również likwidacja niewielkich gospodarstw hodujących do 30 krów. Szansą dla nierentownych producentów mleka, ale także dla branży wołowiny jest zmiana profilu gospodarstw na produkcję mięsną – dodaje Jerzy Wierzbicki. 
 
Patronami merytorycznymi wydarzenia są organizacje i instytucje branżowe tj. UPEMI, Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Podlaska Izba Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego. 
 
Renata Struzik, źródło: II Forum Sektora Wołowiny