Dla uczniów z terenów wiejskich

Z myślą o uczniach szkół podstawowych z terenów wiejskich z Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) organizuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych (min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów), które obejmą szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

– Treningi będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy otrzymają odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbędą szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo każda szkoła zostanie wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po zakończeniu zajęć, przekazany zostanie do jej dyspozycji. Cykl zajęć w szkole będzie zwieńczony olimpiadą sportową z udziałem gwiazd sportu – polskich mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych. Zaplanowanych jest 6 olimpiad regionalnych, w każdej będzie uczestniczyć ok. 8-9 szkół. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 szkół – informuje EFRWP.

Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu. Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji.

Źródło: EWRWP