Dla strażaków z Łódzkiego

Ministerstwo Sprawiedliwości 16 kwietnia ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego. Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia o godzinie 18.00.

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. łódzkiego wynosi 7 500 000,00 zł .

O wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

– Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości