Dla producentów warzyw

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 12 – 13 września w swojej siedzibie w Brwinowie organizuje szkolenia:   „Technologia uprawy warzyw mało znanych” i „Innowacyjność w uprawach ogrodniczych prowadzonych w systemie szklarniowym”. Wykłady poprowadzą: profesor Janina Gajc-Wolska i dr Katarzyna Kowalczyk z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW.

Celem szkolenia „Technologia uprawy warzyw mało znanych” jest zdobycie wiedzy na temat roślin mało znanych, poznanie technologii upraw i podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, sposobów przechowywania i wykorzystania warzyw mało znanych w kuchni. Natomiast celem szkolenia „Innowacyjność w uprawach ogrodniczych prowadzonych w systemie szklarniowym” jest zdobycie wiedzy przez uczestników szkoleń na temat innowacji w uprawach pod osłonami ze zwróceniem uwagi na wykorzystanie w uprawach innowacyjnych podłoży, oświetlenia i nawadniania oraz na walory prozdrowotne warzyw spod osłon – informuje CDR.

Źródło: CDR