Dla producentów owoców i warzyw

Agencja Rynku Rolnego od 30 września 2016 roku  to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw ”.

Producenci zainteresowani wsparciem od  30 września mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie o wycofaniu z rynku owoców lub warzyw.

Formularze oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARR w zakładce „Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw ”

ARR podkreśla, iż powiadomienia złożone  przed ww. terminem tj. 30 września br. nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.

Źródło: ARR