Dla hodowców bydła mlecznego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników posiadających stada krów mlecznych na szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej w monosubstratowych mikrobiogazowniach rolniczych.

– Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. w Gospodarstwie Rolnym Pana Jana Kubiaka, Sulmów 22, gmina Goszczanów, położonym na granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Podczas szkolenia przewidziano możliwość zobaczenia mikrobiogazowni rolniczej, funkcjonującej w tym gospodarstwie, a także uzyskania informacji dotyczących praktycznych aspektów jej eksploatacji – informuje KOWR.

Jak zaznacza KOWR z uwagi na lokalizację gospodarstwa szkolenie to organizowane jest przede wszystkim z myślą o hodowcach bydła mlecznego z województwa łódzkiego i wielkopolskiego.

Źródło: KOWR

Opracował: Samuel Skrzysz