Dla dzieci z terenów wiejskich

Podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje wspólnie z  wojewódzkimi izbami rolniczymi zimowy wypoczynek dla dzieci . Młodzi mieszkańcy wsi mogą w tegoroczne ferie wypoczywać między innymi na 10-dniowych turnusach w Białym Dunajcu.

Uczestnikami zimowiska mogą być dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarszy uczestnik urodzony w 2001 roku), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych)  jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska.

Koszt udziału w zimowisku wynosi 550 zł i obejmuje: pobyt na turnusie, wyżywienie, transport, koszty nauki jazdy na nartach, wypożyczenie sprzętu do jazdy, bilety wstępu na stok, opieka instruktora narciarstwa, transport na stok – wyjazdy są uzależnione od dogodnych do jazdy warunków pogodowych.

Źródło: KRIR
Opracował: Krzesimir Drozd