DIR wnioskuje

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa, aby złożenie przez przyszłych beneficjentów programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” dokumentów przedłużających umowę dzierżawy gruntów rolnych nie było traktowane jako uzupełnienie wniosku o wsparcie finansowe.

Zgodnie z założeniami projektu, ustalając wielkość ekonomiczną gospodarstwa oraz powierzchnię gospodarstwa posiadanego przez rolnika, uwzględnia się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz grunty pod rowami, wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Tymczasem, jak zaznacza DIR, wiele umów dzierżawy było zawieranych na okresy krótsze niż wymagane programem w związku z czym rolnicy, chcąc uzyskać wsparcie na rozwój gospodarstwa są zmuszeni do złożenia dokumentów o przedłużeniu dzierżawy. Dlatego, zdaniem samorządu rolniczego, dokonanie takiej czynności w ramach przysługującego prawa do uzupełnienia wniosku odbiera wnioskodawcom szansę na dokonanie kolejnych uzupełnień w sytuacji stwierdzenia innych braków.
W ocenie DIR  w ramach  tego programu pomocowego  należy  traktować w równy sposób wszystkich młodych rolników korzystających z każdego realizowanego do tej pory naboru w ramach programu „Premia dla młodych rolników”, bez forowania tylko tych z jednego „rozdania”, ponieważ przy obecnym podejściu mamy rolników poniżej 40 roku życia, którzy ze względu na takie podejście dzielą się na „starych” i „młodych” rolników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności