DIR apeluje do rolników – składajcie wnioski o szacowanie strat suszowych

Dolnośląska Izba Rolnicza przypomina rolnikom o konieczności oszacowania strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną susze jeszcze przed ich zbiorem. Warunkiem oszacowania strat jest złożenie wniosku przez rolnika w urzędzie gminy. Dlatego też, Zarząd DIR apeluje do wszystkich rolników o niezwłoczne składanie wniosków do Urzędów Gmin.

– Nie czekajmy ze złożeniem wniosku o oszacowanie strat do ostatniej chwili, bo komisje mogą nie zdążyć z oszacowaniem strat przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy – mówi Leszek Graka, prezes DIR.

Obecnie standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty, udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty, udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.

– Niezależnie od tych form pomocy w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe, rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu – dodaje Grala.

Źródło: DIR