Dioksyny – jeśli pasza, to tylko z pewnego źródła

Rynkiem naszych zachodnich sąsiadów zatrząsł skandal. Na fermy drobiu oraz trzody chlewnej trafiła skażona dioksynami pasza. Czym są dioksyny i dlaczego ważna jest prewencja?

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, do producentów pasz dla drobiu i trzody chlewnej w Niemczech trafiły kwasy tłuszczowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych. W efekcie za naszą zachodnią granicą zamyka się kolejne fermy, do których trafiła lub mogła trafić zanieczyszczona dioksynami pasza.
Dioksyny to organiczne związki chemiczne, które w podwyższonej koncentracji mogą okazać się kancerogenne. Wymienia się cztery podstawowe źródła ich pochodzenia:
1. spalanie i spopielanie rozmaitych substancji pochodzenia naturalnego lub sztucznego, np. spalarnie śmieci i odpadów przemysłowych;
2. przemysłowa produkcja i przetwarzanie chloru;
3. produkcja papieru, w tym proces chlorowego wybielania papieru;
4. składowiska odpadów i wysypiska śmieci.

Do skażonej paszy dioksyny prawdopodobnie dostały się poprzez przeróbkę odpadów z produkcji biopaliwa. Szacuje się, że liczba dotkniętych ferm w Niemczech to około 4.700 gospodarstw.
– Najważniejsza jest prewencja, dlatego ważne, by paszę kupować jedynie z pewnego źródła. Od lat Provimi kreuje programy żywienia, na każdym etapie dbając o ich pewność. Na zdrowie zwierząt patrzymy poprzez pryzmat zdrowia ludzi. Pozorne oszczędności mogą kończyć się problemami, jak w Niemczech. Za nimi natomiast mogą stać dramaty ludzi – mówi Tomasz Kwiatkowski, Główny Lekarz Weterynarii, Provimi Polska. – Skutki działania toksycznych związków jak dioksyny są przeróżne. Najgorsze skojarzenia budzi słowo rakotwórcze. Z pewnością nie działają nagle, efekty widoczne mogą być po wielu latach od zatrucia.

– Misją Provimi jest Bezpieczne żywienie. Zdrowe otoczenie”, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do monitoringu zarówno surowców, jak i gotowych produktów. Posiadamy ściśle określoną księgę bezpieczeństwa zawierającą m.in. rygorystyczne systemy kontroli na liniach produkcyjnych. Przeprowadzane są również wewnętrzne audyty przez odpowiednio wykwalifikowane zespoły pracowników lub przez zewnętrznych podwykonawców – komentuje Rafał Wysmoliński, Kierownik ds. Zapewnienia Jakości, Provimi Polska. – Dodatkowo, surowce, z których korzystamy, muszą spełniać wszystkie normy prawne i jakościowe. Przed rozpoczęciem współpracy nasi dostawcy są zatem poddawani szczegółowym audytom jakościowym. Klienci Provimi mogą więc czuć się bezpiecznie.

Provimi Polska