Diament Innowacji

,,Diament Innowacji” – to nazwa konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem jest wyłonienie wyróżniającej się innowacyjnej maszyny rolniczej/urządzenia eksponowanego na tegorocznych Targach AGROTECH Kielce oraz wyróżnienie jej producenta statuetką Diament Innowacji oraz dyplomem.

Do konkursu mogą być zgłaszane maszyny i urządzenia techniczne dla rolnictwa. Przy ich ocenie zwracać się  będzie uwagę między innymi na unikalność produktu/nowość na rynku, wpływ na środowisko naturalne, możliwość powszechnego zastosowania w różnych typach gospodarstw rolnych, wpływ na poprawę efektywności produkcyjnej/ekonomicznej, potencjał rozwojowy produktu i priorytet – rozwiązania krajowe.

Zgłoszenia należy składać pocztą tradycyjną do dnia 10 marca 2019 roku na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem „Konkurs Diament Innowacji”, pocztą elektroniczną do dnia 10 marca 2019 roku na adres: wydarzenia@cdr.gov.pl oraz stoisku H – 91 w pierwszym dniu targów 15 marca 2019 roku do godziny 12:00. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 15 marca na uroczystej Gali.

Źródło: CDR