Dekoniunktura w rolnictwie

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej przygotował informację dotyczącą wskaźników koniunkturowy w rolnictwie. Zdaniem fachowców z Instytutu – dekoniunktura w rolnictwie umacnia się. N

Opracowanie dotyczy pierwszego kwartału 2009 r. Styczniowa edycja ankietowych badań koniunktury w rolnictwie przyniosła pogłębienie obserwowanego już od kwietnia 2008 r.  spadku poziomu wskaźnika koniunktury w rolnictwie. Drastycznie obniżył się zarówno wskaźnik przychodów pieniężnych, jak i poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw gospodarowania w relacji do notowań styczniowych z lat ubiegłych. Zwyżkujące ceny środków produkcji i usług dla rolnictwa i zniżkujące ceny zbóż po dobrych zbiorach w krajach U -27 nie poprawiły opłacalności produkcji rolnej w większości jej rodzajach.

Pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych znalazło wyraz w umocnieniu się tendencji do zmniejszania zakupu nawozów mineralnych, pasz treściwych i środków ochrony roślin, co mogą odczuć producenci obrotowych środków produkcji dla rolnictwa w postaci zmniejszonego popytu. Wyniki styczniowe potwierdzają umacnianie się trendu ograniczania aktywności inwestycyjnej przez gospodarstwa rolne. Z punktu widzenia obserwowanych grup przekrojowych w styczniu, stosunkowo najlepiej ze złą koniunkturą w rolnictwie radzą sobie gospodarstwa z areałem powyżej 50 ha, kierowane przez młodszych rolników z wyższym wykształceniem. One też najpłycej zareagowały spadkiem natężenia działań inwestycyjnych zarówno w zakresie budowli, jak i maszyn i urządzeń.

Oprac. E.G.
na podst Full Wipasz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności