Deficyt mięsa czerwonego

W 2010 roku produkcja wieprzowiny w Polsce zacznie odbijać się od dna, ale dwa ostatnie trudne lata w tym sektorze mogli przetrwać tylko najsilniejsi producenci. W 2009 roku polski sektor mięsny odczuwał dalszy cykliczny spadek podaży wieprzowiny, co wiązało się ze znacznym zmniejszeniem pogłowia tuczników. Deficyt mięsa wieprzowego pochodzącego z krajowej produkcji nasilił wzrost importu surowca z zagranicy, pogarszając tym samym i tak ujemny bilans handlowy tym gatunkiem mięsa.

W 2009 roku obniżyła się o ponad 6% wartość obrotów w polskim handlu żywcem, mięsem, przetworami mięsnymi oraz tłuszczami i mączkami zwierzęcymi w porównaniu z 2008 rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej tymi towarami obniżyło się w stosunku do 2008 roku o 202,6 mln euro do 781,1 mln euro.

Najważniejsze znaczenie w polskim handlu żywcem, mięsem, przetworami mięsnymi oraz tłuszczami i mączkami zwierzęcymi miało mięso czerwone i podroby. Obroty tą grupą towarów
osiągnęły wartość około 2,166 mld euro, tj. były o 8% niższe niż w 2008 roku. Obroty handlowe przetworami mięsnymi ukształtowały się na poziomie ponad 449,7 mln euro, tj. o ponad 1% większym niż w ubiegłym roku. Głównym odbiorcą tych produktów z Polski była Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).