Decyzja w sprawie 20 mln euro dla mleczarstwa

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych ze wsparciem rynku mleczarskiego. Polska otrzymała do wykorzystania z KE kwotę 20 211 209 euro. Wsparcie będzie udzielone do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych przeliczonych na kilogramy mleka, wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości przysługującej mu w dniu 31 marca 2009 r. kwoty indywidualnej.

Wsparcie otrzymają producenci mleka, którym w dniu 31 marca 2009 r. przysługiwała kwota indywidualna w wysokości nie niższej niż 20 000 kg i nie wyższej niż 200 000 kg, oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przysługuje kwota indywidualna w wysokości nie niższej niż 20 000 kg.
Wysokość wsparcia na 1 kg mleka będzie uzależniona od liczby wniosków, a w konsekwencji od sumy kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu przez tych producentów w roku kwotowym 2008/2009. Producenci powinni do 30 kwietnia 2010 r. złożyć wnioski do dyrektorów oddziałów terenowych ARR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta. Formularz opracuje i udostępni Agencja Rynku Rolnego.
Do 31 maja 2010 r. Prezes ARR powinien otrzymać z OT ARR informacje o sumie kilogramów mleka wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, do których będzie udzielone wsparcie. Informacja o wysokości wsparcia przysługującego na 1 kg mleka zostanie następnie podana przez Prezesa ARR na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Wsparcie finansowe zostanie wypłacone producentom w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności